fbpx
Ring til mig på 41 30 70 00

Persondataforordning

Samtykkeerklæring til brug for behandling hos

Klinik Top Til Tå
Egebjergvej 141
8700 Horsens
tlf 41 30 70 00
Email kliniktoptiltaa@gmail.com
cvr 30650891

Samtykkeerklæring til behandling og til brug for videregivelse af personnummer og følsomme personoplysninger.

I forbindelse med din behandling hos Klinik Top Til Tå, vil der blive behandlet en række almindelige personlige oplysninger om dig. Det drejer sig eksempelvis om kontaktoplysninger, betalingshistorik og påmindelse på sms/mail. Retsgrundlaget for registreringen og behandlingen er, at disse almindelige personoplysninger er nødvendige for aftale om fodpleje, massage og velværebehandlinger, jf. EU`s persondataforordning.

Der vil nogle gange være brug for at behandle dit personnummer (CPR. Nr.), navn og adresse samt helbredsforhold til brug for føring af patientjournal. Det være sig, hvis du får helbredstillæg/tilskud fra din kommune, der vil følgende oplysninger videregives til bopæls kommune.

Derudover vil Klinik Top Til Tå behandle følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med din behandling. Det drejer sig om personoplysninger om helbredsforhold til brug for din behandling.
Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret i overensstemmelse med lovgivningen, eksempelvis lov om bogføring samt reglerne for patientjournaler, samt til brug for eventuelle klager eller forsikringsforhold. I forbindelse med behandling af dine personlige oplysninger, benytter jeg mig af databehandler, der behandler dine personoplysninger på mine vegne. Der anvendes ikke databehandler udenfor EU. Som udgangspunkt vil dine personlige oplysninger blive slettet 5 år fra sidste behandling.

Retsgrundlaget for registreringen og behandlingen af dit personnummer og dine helbredsforhold er dit samtykke, jf. EU`s person dataforordning.Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som jeg har registreret om dig, ligesom du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret dataportabilitet.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte Klinik Top Til Tå på e-mail: kliniktoptiltaa@gmail.com Dette kan have betydning for at fortsætte behandling af dig, og at dine oplysninger slettes samt samarbejdet ophører
.
Endelig kan du til en hver tid klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K. Men jeg håber du forinden vil rette henvendelse til mig på mail: kliniktoptiltaa@gmail.com.